Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap» er ett av tre tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen og alle undervisningsoppleggene på denne siden reflekterer prinsippene i dette temaet.

Undervisningsoppleggene har ulik lengde og innhold, men felles er at de skal stimulere deg til å bli en aktiv medborger, og gi deg kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. De skal hjelpe deg til å øve opp evnen til å tenke kritisk, lære deg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet (Overordnet del av læreplanverket).