Felles modell for dokumentering av metadata

Illustrasjon - CESSDA Metadata Office

I samarbeid med andre europeiske forskningsarkiv har NSD utarbeidet en felles måte å dokumentere metadata for samfunnsvitenskapelig forskning. Dette gjør det enklere å søke i datasett på tvers av landegrenser.

Les mer >>

KDs gjennomgang av NSD

Bilde av NSDs lokaler

Arbeidsgruppen som på mandat fra Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennomgått virksomheten til NSD, har nå levert sine anbefalinger til KD.

Se rapporten her >>

FLERE AKTUELT-SAKER >>

Tilstandsrapport for høyere utdanning

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019 er nå lansert. NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) har vært et sentralt datagrunnlag for rapporten, som er utarbeidet av Diku.

Les rapporten her >>

Nye personvernløsninger fra NSD hjelper forskningen med å etterleve personvernforordningen

I anledning innføringen av GDPR i norsk lov, lanserer NSD en rekke nye tilbud utviklet for å hjelpe forskere og forskningsinstitusjoner med å etterleve forordningen.

Målet er å gi forskerne og institusjonene den kontroll og oversikt over behandling av personopplysninger til forskningsformål de trenger for å etterleve GDPR.

Les mer >>

NSD fornyer infrastrukturen

• microdata.no
Gir enklere tilgang til registerdata. I samarbeid med SSB.

• NSD Datahåndteringsplan
Verktøy for å lage datahåndteringsplan

• NSD Meldeskjema
Meldeskjema for behandling av personopplysninger, tilpasset GDPR

• NSD Arkivering
Tjeneste for arkivering av forskningsdata

• DBH med API
DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) tilbyr nå API som gjør det mulig å hente ut data til andre systemer

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)