Parti fordelt på stortingsperioder (Stortingssammensetning)

Aggregert datasett med antall seter fordelt på parti og stortingsperioder.

Stortingsperiode (Periodekode)

Kode for parti (Partikode)

Antall seteplasser per parti (Seter)

Antall seteplasser totalt for perioden (Seter_Totalt)