Parti fordelt på stortingsperioder (Stortingssammensetning)

Aggregert datasett med antall seter fordelt på parti og stortingsperioder.

Stortingsperiode (Periodekode)

Koder:

Kode for parti (Partikode)

Koder:

Antall seteplasser per parti (Seter)

Antall seteplasser totalt for perioden (Seter_Totalt)