Partiskifte (Nsd_partiskifte)

Inneholder opplysninger om endring av partimedlemsskap for representanter som har hatt sete på Stortinget fra 1945 til d.d.

På spørreskjema 2000 er representantene bedt om å oppgi opplysninger om partimedlemskap dersom de noen gang har meldt seg ut av et parti, eller de har vært medlem av mer enn ett parti før, under eller etter stortings-/regjeringsaktiviteten.

Opplysningene er ikke hentet inn systematisk før spørreundersøkelsen i 2000. For personer som ikke ble biografert i 2000 (død før 1985) er data derfor trolig mangelfulle.

Personlig identifiseringsnummer (personid)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Parti (parti)

Partinavn er ikke standardisert, og i noen tilfeller er forkortelsen av partinavnet registrert.

Året man ble medlem av parti (fraaar)

Inneholder bare opplysninger om årstall for innmelding i tilfeller vi ikke kjenner eksakt dato.

Måned man ble medlem av parti (framaaned)

Inneholder bare opplysninger om måned for innmelding i tilfeller vi ikke kjenner eksakt dato.

Dato man ble medlem av parti (fradato)

Eksakt dato for innmelding i parti.

Året man avsluttet medlemskap i parti (tilaar)

Inneholder bare opplysninger om årstall for utmelding/avsluttet medlemskap i tilfeller vi ikke kjenner eksakt dato.

Måned man avsluttet medlemskap i parti (tilmaaned)

Inneholder bare opplysninger om måned for utmelding/avsluttet medlemskap i tilfeller vi ikke kjenner eksakt dato.

Dato man avsluttet medlemskap i parti (tildato)

Eksakt dato for utmelding/avsluttet medlemskap.

Tilleggsopplysning (tilleggsoppl)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.