Norske stortingspolitikere, statsråder og statssekretærer (Norske_politikere)

Tabellen inneholder en post for hver person/politiker som etter 1814 har vært stortingsrepresentant, statsråder og/eller statssekretærer.

Det kan forekomme skrivefeil på navn. Avhengig av kilde er navn, spesielt på 1800-tallet, skrevet forskjellig.

Identifikasjonsnummer - NSD (Person)

Hver politiker har fått et unikt identifikasjonsnummer.

For personer før 1945 er numrene hentet fra 1814-arkivet og for perioden etter 1945 fra det gamle 1945-biografiarkivet. Numrene for hele perioden er generert ved å legge til 10.000 på det orginale nummeret for perioden før 1945. For perioden etter 1945 er det opprinnelige nummeret benyttet. I 1814-arkivet er altså 10.000 lagt til de opprinnelige numrene.

Denne identifikasjonsvariabelen er bl a benyttet i Voteringsarkivet

Identifikasjonsnummer - Stortinget (Personlegid)

I 2001 ble det gamle biografiarkivet for perioden etter 1945 erstattet med arkivet som nå blir fortløpende oppdatert på Stortinget. Nummeret i dette feltet er Stortingets unike numre på personene og må benyttes ved kobling mot (det nye) 1945-arkivet.

Personlige initialer (Initialer)

De unike initialene er identifiseringsnøkler som personene tildeles av Stortinget. Se også dokumentasjonen av NSD_person.

Fornavn (Fornavn)

Etternavn (navn)

Fødselsdato (1) (fodt)

Spesielt for stortingsrepresentanter før 1905 finnes det bare informasjon om fødselsår i feltet fødselsår (FAAR).

Fødselsdato (2) (fodt_tekstformat)

Samme som fødselsdato (1), men dataene er her lagret i tekstformat.

Fødselsår (faar)

Dødsdato (Doed)

Dødsår (dodsaar)

Kjønn (Kjoenn)

Initialer (Init)