Merknadsdeltakelse på representantnivå (Fraksjon_Person)

Tabellens enhet er person*merknad. Dvs. at den viser deltakelse / ikke deltakelse for hvert enkelt medlem i komiteen.

Datakvaliteten er generelt god.

Identifikasjon av innstillingen (DokIdent)

Et syvsifret identifikasjonsnummer hvor det første sifferet angir innstillingstype, de tre neste viser innstillingsnummer og de tre siste tilsvarer sesjonskode. DokIdent 1026142 blir dermed stortingsinnstilling nr. 26 fra sesjon 142.

Fraksjonsnummer (FraksjonNr)

Fortløpende nummerering av merknadene i hver innstilling

Komitemedlemsnummer (Nr)

Nummerering av medlemmene i komiteen.

Personlig identifikasjonsnummer (Person)

Representantens identifikasjonsnummer. Kan benyttes for å koble til andre elitedata, f.eks. voteringsarkivet og politikerarkivet.

Reprentantens navn (Namn)

Representantens parti (PARTI)

Representantens merknadsdeltakelse (Fraksjon)

Verdien 1 betyr at representanten ikke deltok i merknaden, mens 2 angir deltakelse.