Delt. i regjering, komiteer, presidentskap og delegasjoner (B1905_Komitemedlem)

Tabellen inneholder opplysninger om representantens deltakelse i regjering, presidentskap, fagkomiteer, andre komiteer og internasjonale delegasjoner.

Datakvaliteten er generelt god. Unntaket er opplysninger om deltakelse i internasjonale delegasjoner som kan variere i kvalitet grunnet underrapportering/mangler.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer på aktiviteten (Postnummer)

Opprinnelig rekkefølge på aktivitetene fra biografiene.

Type (Type)

Kode som viser hvilken type verv/medlemskap aktiviteten er kategorisert som.

Koder:

Komitekode (Komitekode)

Kode som viser hvilken komite representanten deltok i. Kun anvendt for type 31, dvs. fagkomiteer.

Koder:

Stilling (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Institusjon (Institusjon)

Tekstfelt med navn på institusjon/sted slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.