Representantenes stillinger i komiteene (B1905_Komite_per_sesjon)

Tabellen gir informasjon om hva slags stilling (formann, nestformann, medlem, ordfører eller varamedlem) representantene hadde i de ulike komiteene fordelt på de ulike periodene.

Datakvaliteten er generelt god. Merk at varamedlemmene i spesialkomiteene ikke er med.

Personlig identifiseringsnummer (person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene

Periode kode (PERIODE)

Viser hvilken periode stillingen gjelder for.

Koder:

Komite kode (Komitekode)

Kode for hvilken komite stillingen gjelder for.

Koder:

Stilling innen komiteen (Status)

Sier hva slags stilling representanten har i komiteen.

Koder:

Annen stilling (Status2)

Gir informasjon om representanten hadde ulike stillinger i en komite innen samme periode.

Start posisjon (Start)

Gir informasjon om representanten var med i komiteen fra start av i stortingsperioden (1), eller ikke (0).

Kommentar (Kommentar)

Kommentar til representantens stilling i komiteen.