Stortingets sammensetning 1945-d.d.

Velg valgår for ønsket valgperiode. Klikk deretter på partinavn for oversikt over partiets utvikling over tid, eller gå videre til navnelister og biografier via totalene i høyre kolonne av tabellen.

Representanter fordelt på periode og parti
Valgår Stortingets sammensetning 2013
2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945
Parti Antall
Høyre 48
Fremskrittspartiet 29
Miljøpartiet De Grønne 1
Sosialistisk Venstreparti 7
Arbeiderpartiet 55
Venstre 9
Senterpartiet 10
Kristelig Folkeparti 10
Antall representanter totalt 169
Tidsserie for Sosialistisk Venstreparti
Valgår Antall
representanter
Av totalt
1961 2 150
1965 2 150
1977 2 155
1981 4 155
1985 6 157
1989 17 165
1993 13 165
1997 9 165
2001 23 165
2005 15 169
2009 11 169
2013 7 169
2017 11 169

 

Kilde: Politikerarkivet 1945-d.d. ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data