Departementsoversikt

Dagens departement
Departement Eksistert i perioden
Arbeids- og sosialdepartementet 01.01.2014-
Barne- og familiedepartementet 03.05.2019-
Finansdepartementet 01.01.2000-
Forsvarsdepartementet 30.07.1885-
Helse- og omsorgsdepartementet 01.10.2004-
Justis- og beredskapsdepartementet 01.01.2014-
Klima- og miljødepartementet 01.01.2014-
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.01.2014-
Kulturdepartementet 01.01.2010-
Kunnskapsdepartementet 01.01.2006-
Landbruks- og matdepartementet 01.10.2004-
Nærings- og fiskeridepartementet 01.01.2014-
Olje- og energidepartementet 01.01.1997-
Samferdselsdepartementet 22.02.1946-
Statsministerens kontor 02.10.1939-
Utenriksdepartementet 24.04.1906-
Nedlagte departement og/eller departement som har endret navn
Departement Eksisterte i perioden
Administrasjonsdepartementet 01.01.1993-31.12.1996
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 01.01.1998-01.10.2004
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 01.01.1990-31.12.1992
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 01.01.2006-31.12.2009
Arbeids- og sosialdepartementet 01.10.2004-31.12.2005
Arbeidsdepartementet 01.01.2010-01.01.2014
Arbeidsdepartementet 30.07.1885-22.02.1946
Barne- og familiedepartementet 01.01.1991-31.12.2005
Barne- og likestillingsdepartementet 01.01.2006-31.12.2009
Barne- og likestillingsdepartementet 01.04.2016-03.05.2019
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 01.01.2010-31.03.2016
Departementet for familie- og forbrukersaker 21.12.1956-07.05.1972
Departementet for handel og skipsfart 22.09.1955-31.12.1987
Departementet for industri og håndverk 22.09.1955-10.01.1978
Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 01.01.1903-04.12.1947
Departementet for utviklingshjelp 01.01.1984-31.12.1989
Familie- og forbrukerdepartementet 01.01.1990-31.12.1990
Finans- og tolldepartementet 17.11.1818-31.12.1999
Fiskeri- og kystdepartementet 01.10.2004-01.01.2014
Fiskeridepartementet 01.07.1946-30.09.2004
Forbruker- og administrasjonsdepartementet 08.05.1972-31.12.1989
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.01.2006-31.12.2009
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 01.01.2010-01.01.2014
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 14.09.1939-30.06.1950
Handelsdepartementet 05.12.1947-21.09.1955
Helsedepartementet 01.01.2002-01.10.2004
Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet 05.12.1947-21.09.1955
Industridepartementet 11.01.1978-31.12.1987
Justis- og politidepartementet 17.11.1818-01.01.2014
Kirke- og kulturdepartementet 01.01.1990-31.12.1990
Kirke- og undervisningsdepartementet 17.11.1818-31.12.1989
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 01.01.1991-31.12.2001
Kommunal- og arbeidsdepartementet 20.12.1948-31.12.1989
Kommunal- og arbeidsdepartementet 01.01.1993-31.12.1997
Kommunal- og regionaldepartementet 01.01.1998-01.01.2014
Kommunaldepartementet 01.01.1990-31.12.1992
Kultur- og kirkedepartementet 01.01.2002-31.12.2009
Kultur- og vitenskapsdepartementet 01.01.1982-31.12.1989
Kulturdepartementet 01.01.1991-31.12.2001
Landbruksdepartementet 17.02.1900-30.09.2004
Lønns- og prisdepartementet 01.08.1955-07.05.1972
Miljøverndepartementet 08.05.1972-01.01.2014
Moderniseringsdepartementet 01.10.2004-31.12.2005
Nærings- og energidepartementet 01.01.1993-31.12.1996
Nærings- og handelsdepartementet 01.01.1997-01.01.2014
Næringsdepartementet 01.01.1988-31.12.1992
Olje- og energidepartementet 01.01.1978-31.12.1992
Plan- og utredningsavdelingen/Planleggingssekretariatet 01.01.1991-31.12.1997
Planleggings- og samordningsdepartementet 01.01.1997-31.12.1997
Planleggingssekretariatet 01.01.1980-31.12.1981
Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker 27.09.1974-31.12.1978
Sekretariatet for utviklingshjelpen 17.06.1983-31.12.1983
Skipsfartsdepartementet 01.10.1942-05.11.1945
Sosial- og helsedepartementet 01.01.1994-31.12.2001
Sosialdepartementet 03.06.1913-31.12.1993
Sosialdepartementet 01.01.2002-01.10.2004
Statsråd uten portefølje 02.03.1814-09.09.9999
Utdannings- og forskningsdepartementet 01.01.2002-31.12.2005
Utdannings- og forskningsdepartementet 01.01.1990-31.12.1990

 

Kilde: Statssekretærarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data