Kjønnsfordeling blant statsrådene i norske regjeringer (1884-d.d.)

Kjønnsfordeling i norske regjeringer siden 1884
Startår Regjering Kjønnsfordeling
1884 Johan Sverdrups regjering
100
0
1889 Emil Stangs første regjering
100
0
1891 Johannes W.C. Steens første regjering
100
0
1893 Emil Stangs andre regjering
100
0
1895 Francis Hagerups første regjering
100
0
1898 Johannes W.C. Steens andre regjering
100
0
1902 Otto A. Blehrs første regjering
100
0
1903 Francis Hagerups andre regjering
100
0
1905 Christian Michelsens regjering
100
0
1907 Jørgen G. Løvlands regjering
100
0
1908 Gunnar Knudsens første regjering
100
0
1910 Wollert Konows (S.B.) regjering
100
0
1912 Jens K. M. Bratlies regjering
100
0
1913 Gunnar Knudsens andre regjering
100
0
1920 Otto B. Halvorsens første regjering
100
0
1921 Otto A. Blehrs andre regjering
100
0
1923 Otto B. Halvorsens andre regjering
100
0
1923 Abraham T. Berges regjering
100
0
1924 Johan Ludvig Mowinckels første regjering
100
0
1926 Ivar Lykkes regjering
100
0
1928 Christopher Hornsruds regjering
100
0
1928 Johan Ludvig Mowinckels andre regjering
100
0
1931 Peder L. Kolstads regjering
100
0
1932 Jens Hundseids regjering
100
0
1933 Johan Ludvig Mowinckels tredje regjering
100
0
1935 Johan Nygaardsvolds regjering
100
0
1945 Einar Gerhardsens første regjering
93.3
6.7
1945 Einar Gerhardsens andre regjering
92.8
7.2
1951 Oscar F. Torps regjering
92.3
7.7
1955 Einar Gerhardsens tredje regjering
93.2
6.8
1963 John Lyngs regjering
93.3
6.7
1963 Einar Gerhardsens fjerde regjering
93.3
6.7
1965 Per Bortens regjering
87.3
12.7
1971 Trygve Brattelis første regjering
93.4
6.6
1972 Lars Korvalds regjering
82.5
17.5
1973 Trygve Brattelis andre regjering
81.3
18.7
1976 Odvar Nordlis regjering
78.8
21.2
1981 Gro Harlem Brundtlands første regjering
76.5
23.5
1981 Kåre Willochs første regjering
76.5
23.5
1983 Kåre Willochs andre regjering
77.8
22.2
1986 Gro Harlem Brundtlands andre regjering
55.5
44.5
1989 Jan P. Syses regjering
57.5
42.5
1990 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering
56.5
43.5
1996 Thorbjørn Jaglands regjering
58.0
42
1997 Kjell Magne Bondeviks første regjering
54.3
45.7
2000 Jens Stoltenbergs første regjering
57.9
42.1
2001 Kjell Magne Bondeviks andre regjering
57.9
42.1
2005 Jens Stoltenbergs andre regjering første del
60.2
39.8
2009 Jens Stoltenbergs andre regjering andre del
39.2
60.8
2013 Erna Solbergs regjering
33.4
66.6
Dagens regjering
Startår Regjering Kjønnsfordeling
2020 Reduksjon av Erna Solbergs regjering
64.3
35.7

 

Kilde: Statsrådsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data