Statsråder fordelt på departement

Om Fornyings- og administrasjonsdepartementet (40000) (01.01.2006-31.12.2009)

Om Moderniseringsdepartementet (40000) (01.10.2004-31.12.2005)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) 21.10.2009-31.12.2009
Heidi Grande Røys (SV) 17.10.2005-20.10.2009
Morten Andreas Meyer (H) 01.10.2004-16.10.2005