Statsråder fordelt på departement

Om Departementet for familie- og forbrukersaker (15000) (21.12.1956-07.05.1972)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Inger Louise Valle (Ap) 17.03.1971-07.05.1972
Elsa Rigmor Skjerven (KrF) 12.10.1965-16.03.1971
Aase Ingerid Nathalie Bjerkholt (Ap) 25.09.1963-11.10.1965
Karen Grønn-Hagen (Sp) 28.08.1963-24.09.1963
Aase Ingerid Nathalie Bjerkholt (Ap) 21.12.1956-27.08.1963