Statssekretærene i Utvidelse av Erna Solbergs regjering (22.01.2019-)


(Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig FOlkeparti)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Lars Øy (f. 1973), H
For statsminister Erna Solberg (H)

16.10.2013-
Ingvild Næss Stub (f. 1978), H
For statsminister Erna Solberg (H)

19.06.2015-
Sunniva Ihle Steinstad (f. 1983), H
For statsminister Erna Solberg (H)

21.04.2017-
Svein Arne Flåtten (f. 1944), H
For statsminister Erna Solberg (H)

01.10.2017-22.01.2019
Rune Alstadsæter (f. 1974), H
For statsminister Erna Solberg (H)

01.12.2017-
Audun Rødningsby (f. 1979), V
For statsminister Erna Solberg (H)

17.01.2018-
Helge Fossum (f. 1984), Frp
For statsminister Erna Solberg (H)

19.03.2018-22.01.2019
Espen Espeset (f. 1975), Frp
For statsminister Erna Solberg (H)

22.01.2019-03.05.2019
Oluf Ulseth (f. 1966), H
For statsminister Erna Solberg (H)

22.01.2019-
Hans Olav Syversen (f. 1966), KrF
For statsminister Erna Solberg (H)

22.01.2019-
Lars Joakim Hanssen (f. 1975), Frp
For statsminister Erna Solberg (H)

03.05.2019-

Utenriksdepartementet

Audun Halvorsen (f. 1978), H
For utenriksminister Ine Eriksen Søreide

02.10.2017-
Marianne Hagen (f. 1966), H
13.11.2017-
Jens Frølich Holte (f. 1985), H
For utviklingsminister Nikolai Astrup

17.01.2018-22.01.2019
Jens Frølich Holte (f. 1985), H
For utenriksminister Ine Eriksen Søreide

22.01.2019-
Aksel Jakobsen (f. 1974), KrF
For utviklingsminister Dag Inge Ulstein

25.01.2019-

Finansdepartementet

Jørgen Næsje (f. 1972), Frp
For finansminister Siv Jensen (Frp)

16.10.2013-
Cecilie Brein-Karlsen (f. 1982), Frp
For finansminister Siv Jensen (Frp)

16.01.2017-22.01.2019
Marianne Eikvåg Groth (f. 1981), H
For finansminister Siv Jensen (Frp)

17.01.2018-
Geir Olsen (f. 1964), V
For finansminister Siv Jensen (Frp)

17.01.2018-
Atle Simonsen (f. 1988), Frp
For finansminister Siv Jensen (Frp)

30.11.2018-
Brage Baklien (f. 1978), Frp
For finansminister Siv Jensen (Frp)

22.01.2019-
Sverre Vatnar (f. 1975), KrF
For finansminister Siv Jensen (Frp)

22.01.2019-

Forsvarsdepartementet

Tone Skogen (f. 1953), H
13.11.2017-

Justis- og beredskapsdepartementet

Thor Kleppen Sættem (f. 1970), H
For justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

04.04.2018-22.01.2019
Torkil Åmland (f. 1966), Frp
For justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

04.04.2018-22.01.2019
Knut Morten Johansen (f. 1964), Frp
04.04.2018-22.01.2019
Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (f. 1987), Frp
For samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

22.01.2019-05.08.2019
Torkil Åmland (f. 1966), Frp
For justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp)

22.01.2019-15.03.2019
Thor Kleppen Sættem (f. 1970), H
For justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp)

22.01.2019-15.03.2019
Thor Kleppen Sættem (f. 1970), H
For justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale (Frp)

15.03.2019-29.03.2019
Torkil Åmland (f. 1966), Frp
For justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale (Frp)

15.03.2019-29.03.2019
Torkil Åmland (f. 1966), Frp
For justis- og innvandringsminister Jøran André Smedal Kallmyr (Frp)

29.03.2019-24.05.2019
Thor Kleppen Sættem (f. 1970), H
For justis- og innvandringsminister Jøran André Smedal Kallmyr (Frp)

29.03.2019-
Kristoffer Sivertsen (f. 1988), Frp
For justis- og innvandringsminister Jøran André Smedal Kallmyr (Frp)

24.05.2019-
Karianne Hansen (f. 1966), Frp
For samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp)

05.08.2019-
Statssekretær i permisjon Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (f. 1987), Frp
For samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp)

05.08.2019-
Alf Erik Bergstøl Andersen (f. 1973), Frp
For justis- og innvandringsminister Jøran André Smedal Kallmyr (Frp)

29.11.2019-

Kunnskapsdepartementet

Kristin Holm Jensen (f. 1974), H
For kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

17.01.2018-08.02.2019
Rebekka Borsch (f. 1976), V
For forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

17.01.2018-
Rikke Høistad Sjøberg (f. 1985), H
For kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

19.02.2018-03.05.2019
Tom Erlend Skaug (f. 1974), H
50%, for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

14.12.2018-22.01.2019
Tom Erlend Skaug (f. 1974), H
For kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

22.01.2019-
Julie Midtgarden Remen (f. 1984), H
For kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

05.04.2019-

Landbruks- og matdepartementet

Rikard Gaarder Knutsen (f. 1994), Frp
30.11.2018-22.01.2019
Julie Kristine Kordahl (f. 1985), KrF
For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

22.01.2019-23.04.2019
Widar Skogan (f. 1964), KrF
22.01.2019-
Statssekretær (permisjon) Julie Kristine Kordahl (f. 1985), KrF
For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

23.04.2019-03.01.2020

Samferdselsdepartementet

Tommy Skjervold (f. 1982), Frp
31.08.2018-
Anders Bjørnsen Werp (f. 1961), H
31.08.2018-
Brage Baklien (f. 1978), Frp
31.08.2018-22.01.2019
Allan Ellingsen (f. 1984), Frp
22.01.2019-

Olje- og energidepartementet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (f. 1965), Frp
31.08.2018-22.01.2019
Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (f. 1987), Frp
04.10.2018-22.01.2019
Rikard Gaarder Knutsen (f. 1994), Frp
For olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

22.01.2019-29.11.2019
Liv Lønnum (f. 1974), Frp
25.01.2019-

Helse- og omsorgsdepartementet

Maria Jahrmann Bjerke (f. 1986), H
For helseminister Bent Høie

30.07.2018-15.01.2020
Anne Grethe Erlandsen (f. 1956), H
For helseminister Bent Høie

13.08.2018-
Anne Bramo (f. 1963), Frp
For eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

03.12.2018-03.05.2019
Anne Bramo (f. 1963), Frp
For eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp)

03.05.2019-
Konstituert statssekretær Inger Klippen (f. 1973), H
For helseminister Bent Høie (H)

01.01.2020-02.10.2020
Statssekretær i permisjon Maria Jahrmann Bjerke (f. 1986), H
For helseminister Bent Høie (H)

16.01.2020-02.10.2020
Maria Jahrmann Bjerke (f. 1986), H
For helseminister Bent Høie (H)

03.10.2020-

Arbeids- og sosialdepartementet

Christl Kvam (f. 1962), H
For arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

16.12.2015-05.08.2019
Morten Bakke (f. 1973), H
20.12.2016-25.01.2019
Guro Angell Gimse (f. 1971), H
01.02.2019-
Vegard Einan (f. 1977), H
For arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

05.08.2019-

Barne- og familiedepartementet

Julian Thomas Farner-Calvert (f. 1986), KrF
For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

22.01.2019-
Jorunn Hallaråker (f. 1981), KrF
For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

22.01.2019-
Ingvild Ofte Arntsen (f. 1988), KrF
For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

23.04.2019-14.05.2019
Vikar i 75% stilling Ingvild Ofte Arntsen (f. 1988), KrF
For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

14.05.2019-03.01.2020
Vikar i 25% stilling Ingvild Ofte Arntsen (f. 1988), KrF
For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

14.05.2019-03.01.2020

Barne- og likestillingsdepartementet

Tom Erlend Skaug (f. 1974), H
50%, for barne- og likestillingsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland

14.12.2018-22.01.2019

Klima- og miljødepartementet

Atle Hamar (f. 1964), V
17.01.2018-
Sveinung Rotevatn (f. 1987), V
12.10.2018-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Aase Marthe Horrigmo (f. 1982), H
17.01.2018-
Paul André Chaffey (f. 1965), H
17.01.2018-22.01.2019
Lars Jacob Hiim (f. 1971), H
17.01.2018-
Anne Karin Olli (f. 1964), H
17.01.2018-
Paul André Chaffey (f. 1965), H
For digitaliseringsminister Nikolai Astrup

22.01.2019-
Thorleif Vikre (f. 1966), Frp
For kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

01.02.2019-29.11.2019
Tom Staahle (f. 1972), Frp
For kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

29.11.2019-

Kulturdepartementet

Jan-Christian Kolstø (f. 1972), V
17.01.2018-22.01.2019
Frida Blomgren (f. 1971), V
16.02.2018-22.01.2019
Frida Blomgren (f. 1971), V
For kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)

22.01.2019-
Jan-Christian Kolstø (f. 1972), V
For kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)

22.01.2019-

Nærings- og fiskeridepartementet

Daniel Bjarmann-Simonsen (f. 1986), H
For næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

17.01.2018-21.06.2019
Magnus Thue (f. 1980), H
17.01.2018-
Roy-Arild Angelvik (f. 1975), Frp
For fiskeriminister Harald Tom Nesvik

31.08.2018-30.08.2019
Konstituert statssekretær Hannah Sumeja Atić (f. 1991), H
For næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

14.06.2019-15.11.2019
Roy-Arild Angelvik (f. 1975), Frp
For fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp)

30.08.2019-
Geir Inge Sivertsen (f. 1965), H
For næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

04.11.2019-