Statssekretærene i Kåre Willochs andre regjering (08.06.1983-08.05.1986)


(Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Erling jr. Norvik (f. 1928), H
For statsminister Kåre Willoch (H)

08.06.1983-30.08.1984
Erik Nessheim (f. 1939), H
For statsminister Kåre Willoch (H)

08.06.1983-08.05.1986
Kjell Colding (f. 1931), H
For statsminister Kåre Willoch (H)

08.06.1983-03.12.1984
Arne Skauge (f. 1948), H
For statsminister Kåre Willoch (H)

31.08.1984-24.04.1986
Nils Morten Udgaard (f. 1940), H
For statsminister Kåre Willoch (H)

04.12.1984-08.05.1986
Morten Steenstrup (f. 1953), H
For statsminister Kåre Willoch (H)

25.04.1986-08.05.1986

Utenriksdepartementet

Eivinn Berg (f. 1931), H
For utenriksminister Svenn Thorkild Stray (H)

08.06.1983-21.06.1984
Torbjørn Frøysnes (f. 1946), H
For utenriksminister Svenn Thorkild Stray (H)

22.06.1984-08.05.1986

Finans- og tolldepartementet

Kjell Storvik (f. 1930), H
For finansminister Rolf Presthus (H)

08.06.1983-05.05.1985
Eivind Kristofer Reiten (f. 1953), Sp
For finansminister Rolf Presthus (H)

17.06.1983-03.10.1985
Arnulf Ingebrigtsen (f. 1942), H
For finansminister Rolf Presthus (H)

10.05.1985-17.10.1985
Morten Steenstrup (f. 1953), H
For finansminister Rolf Presthus (H)

18.10.1985-24.04.1986
Halvard Nonslid Sveen (f. 1939), KrF
01.11.1985-08.05.1986
Øystein Josefsen (f. 1944), H
For finansminister Arne Skauge (H)

25.04.1986-08.05.1986

Forsvarsdepartementet

Oddmund Håvard Hammerstad (f. 1942), H
08.06.1983-08.05.1986

Justis- og politidepartementet

Sveinung O. Flaaten (f. 1953), H
For justisminister Mona Scobie Røkke (H)

08.06.1983-20.10.1983
Tore Husebø (f. 1939), H
14.11.1983-14.11.1985
Jon Lyng (f. 1945), H
02.10.1985-08.05.1986

Kirke- og undervisningsdepartementet

Anne-Olaug Ingeborgrud (f. 1925), KrF
For kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

10.06.1983-31.10.1985
Arne Mikael Landro (f. 1950), KrF
For kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

25.10.1985-08.05.1986

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Jan Schreiner Levy (f. 1943), H
For kultur- og vitenskapsminister Lars Roar Langslet (H)

08.06.1983-08.05.1986

Landbruksdepartementet

Oddbjørn Karmhus Nordset (f. 1946), Sp
For landbruksminister Finn T. Isaksen (Sp)

10.06.1983-03.10.1985
Per Aas (f. 1949), Sp
For landbruksminister Svein Sundsbø (Sp)

11.10.1985-08.05.1986

Samferdselsdepartementet

Anders Madslien (f. 1938), Sp
For samferdselsminister Johan J. Jakobsen (Sp)

20.06.1983-08.05.1986

Fiskeridepartementet

Leiv Grønnevet (f. 1943), H
For fiskeriminister Thor Listau (H)

08.06.1983-14.06.1984
Svein Magnus Munkejord (f. 1948), H
For fiskeriminister Thor Listau (H)

01.07.1984-03.10.1985
Sigurd Larsen (f. 1952), Sp
For fiskeriminister Eivind Reiten (Sp)

15.10.1985-08.05.1986

Olje- og energidepartementet

Arild Rødland (f. 1947), KrF
For olje- og energiminister Kåre Kristiansen (KrF)

27.06.1983-08.05.1986

Sosialdepartementet

Astrid Nøklebye Heiberg (f. 1936), H
For sosialminister Leif Arne Heløe (H)

08.06.1983-09.10.1985
Harald H. Overvaag (f. 1940), H
For sosialminister Leif Arne Heløe (H)

16.10.1985-08.05.1986
Eli Margrethe Kristiansen (f. 1933), KrF
For sosialminister Leif Arne Heløe (H)

04.11.1985-30.03.1986
Sverre Gaarden (f. 1934), KrF
For sosialminister Leif Arne Heløe (H)

01.04.1986-08.05.1986

Departementet for handel og skipsfart

Arne Synnes (f. 1940), KrF
For handel- og skipsfartsminister Asbjørn Haugstvedt (KrF)

10.06.1983-08.05.1986

Departementet for utviklingshjelp

Odd Jostein Sæter (f. 1948), KrF
For bistandsminister Reidun Brusletten (KrF)

01.01.1984-08.05.1986

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Halvor Stenstadvold (f. 1944), H
For forbruker- og administrasjonsminister Astrid Gjertsen (H)

08.06.1983-03.05.1984
Erling Arne Magnus Eide (f. 1940), H
For forbruker- og administrasjonsminister Astrid Gjertsen (H)

04.05.1984-31.12.1985
Eirik Ola Hektoen Moen (f. 1953), H
01.01.1986-08.05.1986

Industridepartementet

Arnulf Ingebrigtsen (f. 1942), H
08.06.1983-09.02.1984
Kjell Hanssen (f. 1932), H
10.02.1984-08.05.1986

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Kjell Stahl (f. 1937), H
For kommunal- og arbeidsminister Arne Rettedal (H)

08.06.1983-17.02.1985
Kjell Stahl (f. 1937), H
For kommunal- og arbeidsminister Arne Rettedal (H)

07.10.1985-31.03.1986
Kjell Ursin-Smith (f. 1945), H
For kommunal- og arbeidsminister Arne Rettedal (H)

01.04.1986-08.05.1986

Miljøverndepartementet

John Dale (f. 1940), Sp
For miljøvernminister Rakel Surlien (Sp)

10.06.1983-21.10.1984
Amund Venger (f. 1943), Sp
For miljøvernminister Rakel Surlien (Sp)

22.10.1984-08.05.1986

Sekretariatet for utviklingshjelpen

Odd Jostein Sæter (f. 1948), KrF
For statsråd i sekretariatet for utviklingshjelpen Reidun Brusletten (KrF)

17.06.1983-31.12.1983