Statssekretærene i John Lyngs regjering (28.08.1963-24.09.1963)


(Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Paul Thyness (f. 1930), H
For statsminister John Lyng (H)

28.08.1963-24.09.1963
Ivar Johansen (f. 1923), H
For statsminister John Lyng (H)

28.08.1963-24.09.1963

Utenriksdepartementet

Thomas Torsvik (f. 1919), H
For utenriksminister Erling Wikborg (KrF)

28.08.1963-24.09.1963

Forsvarsdepartementet

Arne Gunnar Lund (f. 1918), H
For forsvarsminister Håkon Kyllingmark (H)

28.08.1963-24.09.1963

Kirke- og undervisningsdepartementet

Magne Lerheim (f. 1929), H
For kirke- og undervisningsminister Olaf Erling Kortner (V)

28.08.1963-24.09.1963

Landbruksdepartementet

Theodor Dyring (f. 1916), H
For landbruksminister Hans Borgen (Sp)

28.08.1963-24.09.1963

Samferdselsdepartementet

Bjørn Unneberg (f. 1928), H
For samferdselsminister Lars Leiro (Sp)

28.08.1963-24.09.1963

Sosialdepartementet

Odd Steinar Holøs (f. 1922), H
For sosialminister Kjell Bondevik (KrF)

28.08.1963-24.09.1963

Departementet for industri og håndverk

Torkild Wilhelm Schøyen (f. 1929), H
For industri- og håndtverksminister Kaare Meland (H)

28.08.1963-24.09.1963