Statssekretærene i Oscar F. Torps regjering (19.11.1951-21.01.1955)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Kai Birger Knudsen (f. 1903)
Utnevnt til konstituert statsråd 18.10.1952

19.11.1951-17.10.1952
Arnfinn Guldvog (f. 1913)
Nøyaktig avskjedsdag i 1951 er ikke stadfestet

19.11.1951-21.01.1955
Olaf Solumsmoen (f. 1896)
Pressesaker

19.11.1951-21.01.1955
Arne Gunnar Haarr (f. 1913)
Nøyaktig avskjedsdag i 1951 er ikke stadfestet

19.11.1951-30.12.1951
Inge Scheflo (f. 1915)
For statsminister Oscar Torp (Ap)

01.04.1953-21.01.1955

Utenriksdepartementet

Jens Mogens Boyesen (f. 1920)
For utenriksminister Halvard Lange (Ap)

19.11.1951-14.09.1954
Dag Ramsøy Bryn (f. 1909)
For utenriksminister Halvard Lange (Ap)

23.12.1954-21.01.1955

Finans- og tolldepartementet

Odd Chr. Gøthe (f. 1919)
For finansminister Trygve Bratteli (Ap)

01.02.1952-21.01.1955

Forsvarsdepartementet

Andreas Andersen (f. 1903)
19.11.1951-04.02.1952
Olav Brunvand (f. 1912)
18.01.1952-14.09.1954
Jens Mogens Boyesen (f. 1920)
For forsvarsminister Kai Birger Knudsen (Ap)

15.09.1954-21.01.1955

Kirke- og undervisningsdepartementet

Helge Sivertsen (f. 1913)
19.11.1951-21.01.1955

Landbruksdepartementet

Thorstein Treholt (f. 1911)
For landbruksminister Rasmus Nordbø (Ap)

04.06.1954-21.01.1955

Fiskeridepartementet

Olaf Marcelius Grønaas (f. 1905)
For fiskeriminister Peder Ragnar Holt (Ap)

08.02.1954-21.01.1955

Sosialdepartementet

Kalmar Johannes Øksnes (f. 1905)
For sosialminister Aaslaug Aasland (Ap)

19.11.1951-23.10.1952
Odd Galtung Eskeland (f. 1911)
01.11.1952-21.01.1955

Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet

Halvard Andreas Gjøsund Roald (f. 1913)
19.11.1951-21.01.1955