Biografier

Paul Hansen Birch


Født: 20.07.1788
Død: 25.04.1863
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1822 - 30.09.1822