Biografier

Per Berg Lund


Født: 14.10.1878
Død: 1954
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 15.02.1928 - 11.05.1931
Statsråd Finans- og tolldepartementet 03.03.1933 - 02.11.1934

Personalia:

Født 14.10.1878, Oslo.
Sønn av oberst Joachim Brinch Lund (1843-1924) og Emma Johanne Andrea Berg (1843-1924).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole, Oslo (1896)
Cand.jur. (1902)

Kst. assessor (mange anledninger) - Overrettene i Trondheim
Edsv. fullmektig - Søndre Søndmøre sorenskriveri og Trondhjems byfogedembete (1902-1904)
Overrettssakfører - Trondheim (fra 1904)
Høyesterettsadvokat (fra 1908)
Finansborgermester - Trondheim (1926-1933)
Direktør - Skattevesenet (1933-1948) (Fra nov. 1933 til okt. 1948)
Formann - Riksskattestyret (1933-1948)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Trondheim bystyre
1922-25 medlem Trondheim formannskap

Offentlige verv:

Formann - Ligningsrådet (1913-1926)
Formann - Komiteen om den ekstraord. formuebeskatning (1919)
Medlem - Vinmonopolets representantskap (fra 1927)
Formann - Råspritkomiteen (1936-1939)
Varamann - Norges Banks direksjon (fra 1945)
Formann - Utvalget om beskatning av jordbruk og skogbruk (1949)

Verv i partier:

Formann - Trondheims venstreforening (en tid)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Den Norske Sakførerforenings hovedstyre
Formann - Direksjonen for bladet "Nidaros"
Formann - Direksjonen for bladet "Harmonien"

Andre administrative verv:

Formann - Spareskillingsbankens direksjon (fra 1911)
Ordfører - Forretningsbankens representantskap (fra 1918)