Biografier

Niels Mathias Rye


Født: 24.08.1824
Død: 06.02.1905
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 2. representant Bergen Amtmand
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Indredepartementet 21.03.1884 - 02.04.1884
Konstituert statsminister 29.03.1884 - 02.04.1884