Biografier

Jacob Aall


Født: 26.08.1809
Død: 13.06.1879
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Revisjonsdepartementet 06.08.1873 - 30.04.1875
Konstituert statsråd Justis- og politidepartementet 08.01.1874 - 29.04.1874
Konstituert statsråd Finans- og tolldepartementet 01.05.1875 - 04.06.1875
Konstituert statsråd Revisjonsdepartementet 05.06.1875 - 05.07.1875
Konstituert statsråd Finans- og tolldepartementet 06.07.1875 - 20.07.1875
Konstituert statsråd Revisjonsdepartementet 21.07.1875 - 12.06.1879