Einar Gerhardsens fjerde regjering (25.09.1963-11.10.1965)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Einar Henry Gerhardsen (1897-1987)
25.09.1963-11.10.1965

Utenriksdepartementet

Halvard Manthey Lange (1902-1970)
25.09.1963-11.10.1965

Finans- og tolldepartementet

Andreas Zeier Cappelen (1915-2008)
25.09.1963-11.10.1965

Forsvarsdepartementet

Gudmund Harlem (1917-1988)
25.09.1963-11.10.1965

Justis- og politidepartementet

Oscar Christian Gundersen (1908-1991)
25.09.1963-11.10.1965

Kirke- og undervisningsdepartementet

Helge Sivertsen (1913-1986)
25.09.1963-11.10.1965

Landbruksdepartementet

Leif Granli (1909-1988)
25.09.1963-11.10.1965

Samferdselsdepartementet

Trygve Martin Bratteli (1910-1984)
25.09.1963-19.01.1964
Erik Himle (1924-2008)
20.01.1964-11.10.1965

Fiskeridepartementet

Magnus Kristoffersen Andersen (1916-1994)
25.09.1963-11.10.1965

Sosialdepartementet

Olav Gjærevoll (1916-1994)
25.09.1963-11.10.1965

Departementet for familie- og forbrukersaker

Aase Ingerid Nathalie Bjerkholt (1915-2012)
25.09.1963-11.10.1965

Departementet for handel og skipsfart

Erik Himle (1924-2008)
25.09.1963-19.01.1964
Trygve Halvdan Lie (1896-1968)
20.01.1964-11.10.1965

Departementet for industri og håndverk

Trygve Halvdan Lie (1896-1968)
Permittert 19.10.1963 - 10.11.1963.

25.09.1963-19.01.1964
Karl Trasti (1917-1976)
20.01.1964-11.10.1965

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Jens Haugland (1910-1991)
25.09.1963-11.10.1965

Lønns- og prisdepartementet

Karl Trasti (1917-1976)
25.09.1963-19.01.1964
Idar Olav Norstrand (1915-1986)
20.01.1964-11.10.1965