Johan Nygaardsvolds regjering (20.03.1935-24.06.1945)


(Arbeiderpartiet (fra 22.04.1940 også Høyre, Bondepartiet og Venstre, og fra 19.09.1941 også Hjemmefronten))

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Johan Nygaardsvold (1879-1952), Ap
20.03.1935-01.10.1939

Statsministerens kontor

Johan Nygaardsvold (1879-1952), Ap
Nygaardsvold ble fritatt fra å bestyre noe departement f.o.m. 02.10.1939.

02.10.1939-24.06.1945
Fungerende statsminister Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Ap
Fungerende under Nygaardsvolds reise i USA.

16.04.1942-06.07.1942
Fungerende statsminister Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
Formann for regjeringsdelegasjonen til Oslo.

14.05.1945-30.05.1945

Utenriksdepartementet

Halvdan Koht (1873-1965), Ap
Permittert 19.11.1940.

20.03.1935-20.02.1941
Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Ap
21.02.1941-24.06.1945
Fungerende utenriksminister Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Ap
19.11.1940-20.02.1941
Fungerende utenriksminister Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
Formann for regjeringsdelegasjonen til Oslo.

14.05.1945-30.05.1945

Finans- og tolldepartementet

Adolf Indrebø (1884-1942), Ap
20.03.1935-12.11.1936
Kornelius Olai Bergsvik (1889-1975), Ap
13.11.1936-30.06.1939
Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
01.07.1939-27.11.1941
Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
Tiltredelsesdato i februar ikke bekreftet.

02.02.1942-19.03.1942
Paul Ernst Wilhelm Hartmann (1878-1974), Uavh.
Representerte Hjemmefronten.

20.03.1942-24.06.1945
Fungerende statsråd Paul Ernst Wilhelm Hartmann (1878-1974), Uavh.
Avskjedsdato i februar ikke bekreftet. Representerte Hjemmefronten.

28.11.1941-01.02.1942

Forsvarsdepartementet

Christian Fredrik Monsen (1878-1954), Ap
Permittert 15.11.1935 - 14.08.1936.

20.03.1935-21.12.1939
Adolf Indrebø (1884-1942), Ap
15.11.1935-19.12.1935
Birger Ljungberg (1884-1967), Uavh.
Permittert 28.11.1941 - 01.02.1942.

22.12.1939-19.03.1942
Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
Avskjedsdato i februar ikke bekreftet.

28.11.1941-01.02.1942
Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
20.03.1942-24.06.1945
Konstituert statsråd Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
20.12.1935-14.08.1936

Justis- og politidepartementet

Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Ap
20.03.1935-30.06.1939
Terje Wold (1899-1972), Ap
01.07.1939-24.06.1945

Kirke- og undervisningsdepartementet

Nils Hjelmtveit (1892-1985), Ap
20.03.1935-24.06.1945
Fungerende statsråd Terje Wold (1899-1972), Ap
Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo.

14.05.1945-30.05.1945

Landbruksdepartementet

Hans Ystgaard (1882-1953), Ap
20.03.1935-24.06.1945
Fungerende statsråd Paul Ernst Wilhelm Hartmann (1878-1974), Uavh.
Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo.

14.05.1945-30.05.1945

Sosialdepartementet

Kornelius Olai Bergsvik (1889-1975), Ap
20.03.1935-12.11.1936
Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
13.11.1936-30.06.1939
Sverre Kornelius Eilertsen Støstad (1887-1959), Ap
01.07.1939-24.06.1945

Arbeidsdepartementet

Johan Nygaardsvold (1879-1952), Ap
20.03.1935-01.10.1939
Olav Hindahl (1892-1963), Ap
02.10.1939-24.06.1945
Fungerende statsråd Sven Nielsen (1883-1958), H
Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo.

14.05.1945-30.05.1945

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Alfred Martin Madsen (1888-1962), Ap
20.03.1935-30.06.1939
Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Ap
01.07.1939-01.10.1939
Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), Ap
02.10.1939-06.06.1940
Terje Wold (1899-1972), Ap
Avskjedsdato i april ikke bekreftet.

07.06.1940-01.04.1942
Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), Ap
Tiltredelsesdato i april ikke bekreftet.

02.04.1942-30.09.1942
Olav Hindahl (1892-1963), Ap
01.10.1942-11.03.1945
Sven Nielsen (1883-1958), H
09.03.1945-24.06.1945

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Ap
02.10.1939-18.11.1940
Arne Toralf Sunde (1883-1972), V
19.11.1940-30.09.1942
Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), Ap
01.10.1942-24.06.1945
Fungerende statsråd Sverre Kornelius Eilertsen Støstad (1887-1959), Ap
Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo.

14.05.1945-30.05.1945

Skipsfartsdepartementet

Arne Toralf Sunde (1883-1972), V
01.10.1942-24.06.1945
Fungerende statsråd Sven Nielsen (1883-1958), H
Medlem av regjeringsdelegasjonen til Oslo.

14.05.1945-30.05.1945

Statsråd uten portefølje

Konsultativ statsråd Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943), V
Regjeringsrepresentant i Stockholm.

22.04.1940-04.06.1942
Konsultativ statsråd Sven Nielsen (1883-1958), H
22.04.1940-08.03.1945
Konsultativ statsråd Jakob Nilsson Vik (1882-1960), Bp
Tiltrådte ikke. Utnevnelse annulert 02.05.1941.

22.04.1940-01.05.1941
Konsultativ statsråd Anders Fjelstad (1879-1955), Bp
07.06.1940-06.10.1943
Konsultativ statsråd Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), Ap
Regjeringsrepresentant i Stockholm. Avskjedsdato i april ikke bekreftet.

07.06.1940-01.04.1942
Konsultativ statsråd Arne Toralf Sunde (1883-1972), V
07.06.1940-18.11.1940
Konsultativ statsråd Paul Ernst Wilhelm Hartmann (1878-1974), Uavh.
Representerte Hjemmefronten.

19.09.1941-27.11.1941
Konsultativ statsråd Paul Ernst Wilhelm Hartmann (1878-1974), Uavh.
Tiltredelsesdato i februar ikke bekreftet. Representerte Hjemmefronten.

02.02.1942-19.03.1942