Christian Michelsens regjering (11.03.1905-22.10.1907)


(Venstre, Høyre, Moderate Venstre og Samlingspartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), V
Michelsen fungerte som regjeringenes formann frem til Kong Haakon 7. overtok f.o.m. 27.11.1905.

07.06.1905-22.10.1907
Fungerende statsminister Sofus Anton Birger Arctander (1845-1924), V
Arctander fungerte i Michelsens fravær i forbindelse med unionsforhandlingene i Karlstad.

31.08.1905-22.09.1905

Statsrådsavdelingen i Kristiania

Statsminister Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), V
11.03.1905-06.06.1905

Utenriksdepartementet

Jørgen Gunnarson Løvland (1848-1922), V
07.06.1905-22.10.1907

Finans- og tolldepartementet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
11.03.1905-30.10.1905
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), V
31.10.1905-26.11.1905
Edvard Hagerup Bull (1855-1938), H
27.11.1905-06.11.1906
Abraham Theodor Berge (1851-1936), V
07.11.1906-22.10.1907

Forsvarsdepartementet

Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn (1844-1915), H
11.03.1905-24.05.1907
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), V
25.05.1907-22.10.1907

Justis- og politidepartementet

Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), V
11.03.1905-06.06.1905
Edvard Hagerup Bull (1855-1938), H
07.06.1905-26.11.1905
Harald Bothner (1850-1924), V
27.11.1905-22.10.1907

Kirke- og undervisningsdepartementet

Christopher Knudsen (1843-1915), H
11.03.1905-26.01.1906
Otto Jensen (1856-1918), Uavh.
27.01.1906-22.10.1907

Landbruksdepartementet

Aasmund Halvorsen Vinje (1851-1917), MV
11.03.1905-06.11.1906
Sven Eivindson Aarrestad (1850-1942), V
07.11.1906-22.10.1907

Arbeidsdepartementet

Kristofer Didrik Lehmkuhl (1855-1949), Saml.
11.03.1905-27.09.1907
Jørgen Brunchorst (1862-1917), Uavh.
28.09.1907-22.10.1907

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Sofus Anton Birger Arctander (1845-1924), V
11.03.1905-22.10.1907

Revisjonsdepartementet

Aanon Gunerius Knudsen (1848-1928), V
11.03.1905-06.07.1905
Harald Bothner (1850-1924), V
07.06.1905-26.11.1905
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), V
27.11.1905-22.10.1907

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Jørgen Gunnarson Løvland (1848-1922), V
11.03.1905-06.06.1905
Edvard Hagerup Bull (1855-1938), V
11.03.1905-06.06.1905
Harald Bothner (1850-1924), V
11.03.1905-06.06.1905