Emil Stangs første regjering (13.07.1889-05.03.1891)


(Høyre)

Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Kristiania

Statsminister Emil Stang (1834-1912)
13.07.1889-05.03.1891

Finans- og tolldepartementet

Evald Rygh (1842-1913)
13.07.1889-05.03.1891

Forsvarsdepartementet

Edvard Hans Hoff (1838-1933)
13.07.1889-05.03.1891

Justis- og politidepartementet

Ferdinand Nicolai Roll (1831-1921)
13.07.1889-30.06.1890
Ulrik Fredrik Christian Arneberg (1829-1911)
01.07.1890-05.03.1891

Kirke- og undervisningsdepartementet

Jakob Aall Bonnevie (1838-1904)
13.07.1889-05.03.1891

Arbeidsdepartementet

Peter Birch-Reichenwald (1843-1898)
13.07.1889-05.03.1891

Indredepartementet

Johan Henrik Paasche Thorne (1843-1920)
13.07.1889-30.06.1890
Ole Andreas Furu (1841-1925)
01.07.1890-05.03.1891

Revisjonsdepartementet

Emil Stang (1834-1912)
13.07.1889-05.03.1891

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Gregers Winther Wulfsberg Gram (1846-1929)
13.07.1889-05.03.1891
Ulrik Fredrik Christian Arneberg (1829-1911)
13.07.1889-30.06.1890
Ole Andreas Furu (1841-1925)
13.07.1889-30.06.1890
Ferdinand Nicolai Roll (1831-1921)
01.07.1890-05.03.1891
Johan Henrik Paasche Thorne (1843-1920)
01.07.1890-05.03.1891