Johan Sverdrups regjering (26.06.1884-12.07.1889)


(Venstre (senere Moderate Venstre))

Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Kristiania

Statsminister Johan Sverdrup (1816-1892)
26.06.1884-12.07.1889

Finans- og tolldepartementet

Baard Madsen Haugland (1835-1896)
Permittert april-juni 1888.

26.06.1884-31.07.1888
Olaj Johan Olsen (1851-1920)
Permittert mai-juli 1889.

13.07.1888-30.04.1889
Peter Olrog Schjøtt (1833-1926)
01.05.1889-05.06.1889
Olaj Johan Olsen (1851-1920)
08.07.1889-12.07.1889
Konstituert statsråd Olaj Johan Olsen (1851-1920)
01.04.1888-31.05.1888
Konstituert statsråd Edvard Hagerup Bull (1855-1938)
06.06.1889-07.07.1889

Forsvarsdepartementet

Johan Sverdrup (1816-1892)
01.09.1885-12.07.1889

Armédepartementet

Ludvig Daae (1829-1893)
26.06.1884-29.04.1885
Johan Sverdrup (1816-1892)
30.04.1885-31.08.1885

Justis- og politidepartementet

Aimar August Sørenssen (1823-1908)
26.06.1884-31.08.1887
Birger Kildal (1849-1913)
01.09.1887-31.10.1887
Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
01.11.1887-27.06.1888
Walter Scott Dahl (1839-1906)
28.06.1888-31.07.1888
Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
01.08.1888-27.08.1888
Olaj Johan Olsen (1851-1920)
28.08.1888-14.09.1888
Walter Scott Dahl (1839-1906)
15.09.1888-12.07.1889

Postdepartementet

Birger Kildal (1849-1913)
Departementet ble midlertidig (gjen-) opprettet i forbindelse med reorganisering av departementsstrukturene.

30.04.1885-30.09.1885

Kirke- og undervisningsdepartementet

Elias Blix (1836-1902)
26.06.1884-31.07.1885
Jakob Liv Rosted Sverdrup (1845-1899)
01.08.1885-31.07.1886
Elias Blix (1836-1902)
01.08.1886-23.02.1888
Jakob Liv Rosted Sverdrup (1845-1899)
24.02.1888-12.07.1889

Arbeidsdepartementet

Hans Rasmus Astrup (1831-1898)
01.09.1885-31.08.1887
Birger Kildal (1849-1913)
01.09.1887-16.02.1888
Aimar August Sørenssen (1823-1908)
17.02.1888-04.03.1888
Oscar Jacobsen (1850-1902)
05.03.1888-12.07.1889

Indredepartementet

Sofus Anton Birger Arctander (1845-1924)
26.06.1884-31.07.1885
Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
01.08.1885-31.07.1886
Sofus Anton Birger Arctander (1845-1924)
01.08.1886-16.02.1888
Walter Scott Dahl (1839-1906)
05.03.1888-31.07.1888
Peter Olrog Schjøtt (1833-1926)
01.08.1888-27.08.1888
Oscar Jacobsen (1850-1902)
28.08.1888-30.09.1888
Lars Knutson Liestøl (1839-1912)
01.10.1888-28.12.1888
Georg August Thilesen (1837-1917)
29.12.1888-12.07.1889

Marine- og postdepartementet

Johan Sverdrup (1816-1892)
26.06.1884-31.08.1885

Revisjonsdepartementet

Johan Sverdrup (1816-1892)
26.06.1884-15.07.1884
Birger Kildal (1849-1913)
16.07.1884-30.07.1886
Jakob Liv Rosted Sverdrup (1845-1899)
31.07.1886-04.03.1888
Lars Knutson Liestøl (1839-1912)
05.03.1888-22.02.1889
Peter Olrog Schjøtt (1833-1926)
23.02.1889-12.07.1889

Statsråd uten portefølje

Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
01.09.1887-30.09.1887

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Ole Jørgensen Richter (1829-1888)
26.06.1884-05.06.1888
Statsminister Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
15.06.1888-12.07.1889
Konstituert statsminister Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
06.06.1888-14.06.1888
Jakob Liv Rosted Sverdrup (1845-1899)
26.06.1884-31.07.1885
Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
26.06.1884-31.07.1885
Elias Blix (1836-1902)
01.08.1885-31.07.1886
Sofus Anton Birger Arctander (1845-1924)
01.08.1885-31.07.1886
Birger Kildal (1849-1913)
01.08.1886-31.08.1887
Hans Georg Jacob Stang (1830-1907)
01.08.1886-31.08.1887
Aimar August Sørenssen (1823-1908)
Permittert februar-mars 1888.

01.09.1887-31.07.1888
Hans Rasmus Astrup (1831-1898)
01.09.1887-16.02.1888
Peter Olrog Schjøtt (1833-1926)
13.03.1888-31.07.1888
Baard Madsen Haugland (1835-1896)
01.08.1888-12.07.1889
Peter Olrog Schjøtt (1833-1926)
30.08.1888-31.01.1889
Edvard Apolloniussen Liljedahl (1845-1924)
06.03.1889-12.07.1889