Det første norske statsråd (02.03.1814-10.11.1814)


Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Christiania

Visekonge Karl III Johan (1763-1844)
09.11.1814-16.11.1814
Førstestatsråd Frederik Gottschalk Haxthausen (1750-1825)
19.05.1814-19.08.1814
Førstestatsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762-1838)
20.08.1814-10.11.1814

1ste Departement [finanssaker]

Carsten Tank (1766-1832)
Ledet departementet sammen med Haxthausen.

02.03.1814-26.07.1814
Frederik Gottschalk Haxthausen (1750-1825)
Ledet departementet sammen med Carsten Tank.

02.03.1814-19.08.1814
Konstituert departementssjef Poul Christian Holst (1776-1863)
Ikke formelt medlem av statsrådet.

20.08.1814-06.10.1814
Konstituert departementssjef Jørgen Herman Vogt (1784-1862)
Ikke formelt medlem av statsrådet.

07.10.1814-17.11.1814

2det Departement [indre anliggender]

Jonas Collett (1772-1851)
02.03.1814-10.11.1814

3die Departement [justissaker]

Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
02.03.1814-10.11.1814

4de Departement [handels- og tollsaker]

Niels Aall (1769-1854)
02.03.1814-10.11.1814

5te Departement [økonomisk forvaltning]

Carsten Tank Anker (1747-1824)
Tiltrådte ikke p.g.a. diplomatoppdrag i London.

02.03.1814-10.11.1814

6. departement for krigsadministrasjonen

Diderik Hegermann (1763-1835)
13.10.1814-03.11.1814

Statsråd uten portefølje

Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762-1838)
02.03.1814-10.11.1814
Thomas Fasting (1769-1841)
13.10.1814-03.11.1814