Det første Wedelske ministerium (11.11.1814-18.09.1836)


Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Christiania

Visekonge Karl III Johan (1763-1844)
09.11.1814-16.11.1814
Visekonge Karl III Johan (1763-1844)
10.06.1816-15.07.1816
Visekonge Oskar I (1799-1859)
11.04.1824-31.10.1824
Visekonge Oskar I (1799-1859)
17.06.1833-02.09.1833
Stattholder Hans Henrik von Essen (1755-1824)
11.11.1814-01.08.1816
Stattholder Carl Carlsson Mörner (1755-1821)
20.08.1816-09.08.1818
Stattholder Johan August Sandels (1764-1831)
18.10.1818-10.04.1824
Stattholder Johan August Sandels (1764-1831)
01.11.1824-25.11.1827
Stattholder Baltzar Bogislaus von Platen (1766-1829)
I embetet til sin død 06.12.1829.

26.11.1827-05.12.1829
Førstestatsråd Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
31.01.1815-30.06.1822
Førstestatsråd Jonas Collett (1772-1851)
01.07.1822-16.12.1836

1ste Departement [finanssaker]

Konstituert departementssjef Jørgen Herman Vogt (1784-1862)
Ikke formelt medlem av statsrådet.

07.10.1814-17.11.1814

1. departement for kirkesakene og undervisningsvesenet

Niels Treschow (1751-1833)
30.11.1814-31.08.1816
Christian Krohg (1777-1828)
01.09.1816-30.09.1816
Christian Krohg (1777-1828)
01.10.1817-31.10.1817

2. departement for justissaker

Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
11.11.1814-31.05.1815
Christian Adolph Diriks (1775-1837)
01.06.1815-31.08.1816
Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
01.09.1816-30.04.1817
Christian Adolph Diriks (1775-1837)
01.05.1817-30.09.1817
Christian Krohg (1777-1828)
01.10.1817-28.02.1818

3. departement for politisaker

Christian Adolph Diriks (1775-1837)
18.11.1814-30.04.1817
Christian Krohg (1777-1828)
01.05.1817-30.09.1817
Christian Adolph Diriks (1775-1837)
01.10.1817-31.12.1817
Christian Krohg (1777-1828)
01.01.1818-28.02.1818
Christian Adolph Diriks (1775-1837)
01.03.1818-31.12.1818

4. departement for indre anliggender, kameralvesenet og økonomien

Jonas Collett (1772-1851)
11.11.1814-31.03.1816
Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840)
Permittert august 1816.

01.04.1816-30.09.1816
Christian Krohg (1777-1828)
01.08.1816-29.09.1816
Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840)
01.10.1816-30.04.1817
Jonas Collett (1772-1851)
01.05.1817-31.12.1818

5. departement for finans, handels og tollfaget

Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840)
Permittert august 1816.

18.11.1814-30.09.1816
Christian Krohg (1777-1828)
31.07.1816-29.09.1816
Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840)
Permittert oktober 1816.

01.10.1816-31.10.1818

6. departement for krigsadministrasjonen

Diderik Hegermann (1763-1835)
18.11.1814-31.03.1815

6. departement (Armédepartementet)

Diderik Hegermann (1763-1835)
01.04.1815-03.05.1816
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.05.1816-30.09.1818

7. departement (Marinedepartementet)

Thomas Fasting (1769-1841)
31.03.1815-31.10.1817
Konstituert statsråd Jens Schouw Fabricius (1758-1841)
01.11.1817-30.11.1818

Marinedepartementet

Thomas Fasting (1769-1841)
01.12.1818-30.04.1820
Jonas Collett (1772-1851)
01.05.1820-31.08.1820
Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
01.09.1820-31.07.1821
Thomas Fasting (1769-1841)
01.08.1821-31.07.1824
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.08.1824-31.08.1825
Thomas Fasting (1769-1841)
01.09.1825-31.08.1826
Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
01.09.1826-29.09.1827
Thomas Fasting (1769-1841)
30.09.1827-31.12.1829
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.01.1830-31.12.1830
Thomas Fasting (1769-1841)
01.01.1831-30.06.1833
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
30.06.1833-31.08.1834
Thomas Fasting (1769-1841)
01.09.1834-31.05.1836
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.06.1836-30.11.1836

Finans- og tolldepartementet

Jonas Collett (1772-1851)
01.10.1818-19.11.1818
Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840)
Permittert 01.01.1822. I embetet til 03.10.1822.

01.11.1818-02.10.1822
Jonas Collett (1772-1851)
Bestyrte embetet til 17.12.1836.

01.01.1822-09.11.1836

Armédepartementet

Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
01.10.1818-30.04.1819
Jonas Collett (1772-1851)
01.05.1819-30.09.1819
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.10.1819-14.06.1822
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
15.06.1822-30.09.1825
Jørgen Herman Vogt (1784-1862)
01.10.1825-31.08.1826
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.09.1826-30.11.1828
Thomas Fasting (1769-1841)
01.12.1828-31.12.1829
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.01.1830-31.07.1832
Thomas Fasting (1769-1841)
01.08.1832-30.06.1833
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.07.1833-30.04.1835
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.05.1835-30.04.1836
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.05.1836-24.10.1837

Justis- og politidepartementet

Christian Adolph Diriks (1775-1837)
01.03.1818-31.08.1825
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.09.1825-31.08.1826
Jørgen Herman Vogt (1784-1862)
01.09.1826-31.08.1827
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.09.1827-31.07.1832
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.08.1832-31.07.1833
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.08.1833-31.05.1836
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.06.1836-30.06.1837

Kirke- og undervisningsdepartementet

Niels Treschow (1751-1833)
01.11.1817-30.09.1819
Jonas Collett (1772-1851)
01.10.1819-31.08.1820
Niels Treschow (1751-1833)
01.09.1820-08.07.1822
Poul Christian Holst (1776-1863)
09.07.1822-31.03.1823
Niels Treschow (1751-1833)
01.04.1823-27.06.1825
Poul Christian Holst (1776-1863)
28.06.1825-31.08.1825
Christian Adolph Diriks (1775-1837)
01.09.1825-09.11.1836

Revisjonsdepartementet

Peter Motzfeldt (1777-1854)
28.02.1822-30.04.1824
Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
01.05.1824-29.04.1825
Peter Motzfeldt (1777-1854)
30.04.1825-31.08.1828
Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
01.09.1828-30.10.1829
Peter Motzfeldt (1777-1854)
31.10.1829-31.05.1831
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.06.1831-31.12.1831
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.01.1832-31.07.1832
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.08.1832-31.08.1834
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.09.1834-31.08.1835
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.09.1835-26.05.1837

Statsråd uten portefølje

Niels Aall (1769-1854)
11.11.1814-27.11.1814
Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762-1838)
11.11.1814-30.01.1815
Carsten Tank Anker (1747-1824)
Ikke stadfestet i embetet, var sendemann i London.

11.11.1814-04.05.1815
Christian Krohg (1777-1828)
18.11.1814-31.01.1815
Severin Løvenskiold (1777-1856)
Sendemann til Danmark. Avskjedstidspunkt ikke bekreftet.

28.11.1814-30.06.1817
Christian Krohg (1777-1828)
28.02.1818-09.10.1818
Christian Krohg (1777-1828)
01.03.1818-30.09.1818
Jonas Collett (1772-1851)
01.01.1819-30.04.1819
Jonas Collett (1772-1851)
01.08.1821-31.12.1821

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Peder Anker (1749-1824)
18.11.1814-30.06.1822
Statsminister Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
Permittert i juni 1827. I embetet til sin død 15.11.1827.

01.07.1822-14.11.1827
Statsminister Severin Løvenskiold (1777-1856)
10.07.1828-26.02.1841
Peter Motzfeldt (1777-1854)
Permittert juni 1815.

18.11.1814-30.04.1816
Christian Krohg (1777-1828)
Permittert april 1816.

01.02.1815-31.07.1816
Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
01.06.1815-31.08.1816
Jonas Collett (1772-1851)
01.04.1816-30.04.1817
Niels Treschow (1751-1833)
01.09.1816-31.10.1817
Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
01.05.1817-30.09.1818
Thomas Fasting (1769-1841)
01.11.1817-30.11.1818
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.10.1818-30.09.1819
Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
01.05.1819-31.08.1819
Niels Treschow (1751-1833)
01.10.1819-31.08.1820
Thomas Fasting (1769-1841)
01.05.1820-31.07.1821
Jonas Collett (1772-1851)
01.09.1820-31.07.1821
Matthias Otto Leth Sommerhielm (1764-1827)
01.08.1821-30.06.1822
Niels Treschow (1751-1833)
01.12.1822-31.03.1823
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.04.1823-31.07.1824
Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
19.07.1823-30.04.1824
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.05.1824-30.04.1825
Thomas Fasting (1769-1841)
01.08.1824-31.08.1825
Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
01.05.1825-31.08.1826
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.10.1825-31.08.1826
Thomas Fasting (1769-1841)
01.09.1826-30.09.1827
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.09.1826-31.08.1827
Jørgen Herman Vogt (1784-1862)
Permittert januar 1829.

01.09.1827-31.01.1829
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.11.1828-31.10.1829
Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
I embetet til sin død 17.10.1830.

01.11.1829-16.10.1830
Thomas Fasting (1769-1841)
01.01.1830-31.12.1830
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.11.1830-31.12.1831
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.06.1831-31.07.1832
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.08.1832-31.07.1833
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.08.1832-30.06.1833
Thomas Fasting (1769-1841)
01.07.1833-31.08.1834
Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853)
01.08.1833-31.08.1834
Peter Motzfeldt (1777-1854)
01.09.1834-31.08.1835
Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
01.05.1835-30.04.1836
Poul Christian Holst (1776-1863)
01.06.1836-31.05.1837
Thomas Fasting (1769-1841)
01.06.1836-30.11.1836
Konstituert statsråd Nicolai Johan Lohman Krog (1787-1856)
23.08.1821-14.06.1822
Konstituert statsråd Mathias Hagerup (1767-1822)
I embetet til sin død 01.10.1822.

01.07.1822-30.09.1822
Konstituert statsråd Paul Hansen Birch (1788-1863)
01.07.1822-30.09.1822
Konstituert statsråd Hans Hagerup Falbe (1772-1830)
01.12.1822-18.07.1823
Konstituert statsråd Frederik Gottschalk Heltzen Due (1796-1873)
01.09.1828-30.11.1828
Konstituert statsråd Frederik Gottschalk Heltzen Due (1796-1873)
01.04.1836-30.06.1836