Interimsregjeringen under kong Oscar I.s andre sykdomsfravær (norske medlemmer) (14.09.1857-23.09.1857)

Statsminister

Frederik Gottschalk Heltzen Due (1796-1873)

Statsråder

Henrik Steffens Hagerup (1806-1859)
Erik Røring Møinichen (1797-1875). Tiltrådte ikke.
Jørgen Herman Vogt (1784-1862). Tiltrådte ikke.
Hans Glad Bloch (1791-1865)

Tilforordnede statsråder

Frederik Stang (1808-1884)
Balthazar Nicolai Garben (1794-1867)
Jens Lauritz Arup (1793-1874)
Georg Christian Sibbern (1816-1901)

Tilforordnede statsråder i Christiania

Armédepartementet: Harald Nicolai Storm Wergeland (1814-1893)
Justis- og politidepartementet: Iver Steen Thomle (1812-1889)
Revisjonsdepartementet: Christian Ludvig August Diriks (1802-1873)