Akademikerarkivet

Tidsperiode: 1720-1961

Oversikter og tabeller

Ingen oversikter og tabeller er tilrettelagt.

Datasett

Informasjon om datasett under Akademikerarkivet

'Datasett' inneholder detaljert informasjon om datagrunnlaget i arkivet. 'Oversikter og tabeller' til venstre er basert på disse datasettene.

Sammendrag

Akademikerarkivet inneholder informasjon om norske akademikere for perioden 1720-1961. Varierende lagringsformat og dokumentasjon gjør at en må bruke og tolke resultater av analyser på bakgrunn av dataene med en viss grad av forsiktighet.

Om Akademikerarkivet

Innhold

Arkivet inneholder informasjon om følgende akademikere:

Opplysningene som er registrert er navn, kjønn, fødsels- og dødsår, eksamensår, karakter, politisk stilling, partifarge, fødested, yrke, fars yrke, svigerfars yrke og forfatterskap.

Bakgrunn

Datasettene har sin historie tilbake til 1960-årene. De hovedansvarlige for innsamling og bearbeiding av data den gang var S. Pollan, Vilhelm Aubert og Tore Lindbekk.

Datakvalitet

Dataene var i 1969 nær ved å gå i full fysisk oppløsning. Arbeidet som ble gjort med å redde datasettene den gang er dokumentert i vedlagte PDF-filer. Disse er navnsatt med 'Dok1969' (pluss akademikerkategori). Til denne dokumentasjonen hører datasettene 'Data_Raa' (pluss akademikerkategori). Disse datasettene er likevel relativt sparsommelig dokumentert.

I 2005 oppgraderte NSD de nevnte datasettene ovenfor ('DOK1969_[akademikerkategori]' og 'Data_Raa_[akademikerkategori]'.) De nye datasettene betegnes nå 'Data_[akademikerkategori]' osv. De oppgraderte datasettene er dokumentert med variabelnavn og merkelapper. Oppgraderingen er skjedd ved hjelp av programmeringsspråket i statistikkprogrammet SAS. Disse programmene ([akademikerkategori].sas osv.) finnes også som vedlegg slik at brukere av dataene kan etterprøve den opprydding og dokumentasjon som ble gjort i 2005.

Kilder

Vedlegg