Kunnskapsbase om statlige omstillinger

NSD skal bistå FAD og DIFI med oppbygging av en kunnskapsbase om statlige omstillinger. Prosjektet skal startes opp i 2008.

Kunnskapsbasen skal på et enkelt format kan være en kilde for kunnskap om gjennomførte omstillinger, og til bruk bl. a. i forbindelse med nye reformer og omstillingstiltak.

Hovedformålet er å gi beslutningstakere et bedre kunnskapsgrunnlag i forbindelse med omstilling, herunder valg og utforming av virkemidler, interne og eksterne prosesser samt informasjonstiltak. Det er også et formål å gi ledere og medarbeidere i norsk forvaltning inspirasjon og mulighet til å lære av hverandres erfaringer.

Sentrale element i kunnskapsbasen vil være:

Informasjonen i kunnskapsbasen skal lenkes opp mot Forvaltningsdatabasen