Jurister II - Original versjon (Data_RaaJurister2)

Ikke dokumentert - jfr. generell dokumentasjon