Styremedlemsinformasjon (BedriftStyreArkivet_Person)

Inneholder informasjon om personer i styret i bedriftene samt daglig leder; navn og type verv.

Løpenummer (LpNr)

Fortløpenede nummerering av enhetene innenfor år.

Kort navn (KNavn)

Kort (unikt) navn av bedriften. Navnet er unikt innenfor år.

År (Aar)

Verv (Verv)

Verv i styret pluss daglig leder.

Informasjon om varamedlemmer (kode 4) er bare tilrettelagt for år 2000.

Medlemmets navn (PerNavn)

Medlemmets navn uten blanke, men punktum, mellom navn.

Kjønn (Kjoenn)

Variabelen kan være noe ufullstendig for årgangene før år 2000.