Norwegian state secretaries (Norske_statssekretaerer_ny)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Norske statssekretærer (Norske_statssekretaerer_ny)

Tabellen har registrert alle norske statssekretærer med tilhørende departement og tidsperiode.

Personnummer (Person)

Representantens (unike) identifikasjonsnummer korresponderer med Politikerarkivet

Fornavn (Norske_politikere_Fornavn)

Etternavn (Norske_politikere_Navn)

Fødselsår (Foedt)

Kjønn (Kjoenn)

Partitilknytning (Parti_ved_start)

Departementskode (Kode_dep)

Departement (Departement)

Hjelpevariabel. Departementsnavn skrevet ut i tekst.

Avvikende stillingsbenevnelser (Stilling_avvik)

Tekstfelt for å uttrykke personens stilling dersom denne ikke er i tråd med standardstillingen 'statssekretær.' 'Konstituert statssekretær' er eksempel på et slikt avvik.

Avvikende stillingsbenevnelser - på engelsk (ENGstilling_avvik)

Sorteringsvariabel etter type stilling (Stilling_sortert)

Dato for statssekretærens tiltredelse (Start)

Dato for statssekretærens avgang (Slutt)

Siste dag av funksjonstiden trekkes fra samtlige statssekretærer. Dette for å unngå overlappende tiltredelse- og avgangsdatoer ved regjeringsskifter. Dette gjennomføres imidlertid konsekvent selv om det bare er enkeltstatssekretærer som skulle gå ut av regjeringen. (Merk for øvrig at disse dagene plusses på igjen på NSDs oversikter over ulike ansienniteter).

Kommentarer til internett (Eksternkommentar)

Kommentarer til internett - på engelsk (ENGeksternkommentar)