Topics regaring cultural policy quotations (KultSitat_Tema)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Temainndeling av sitat om kulturpolitikk (KultSitat_Tema)

Denne tabellen kobler sitatene i tabellen KultSitat med en eller flere temakategorier.

Sitatnummer (SitatNr)

Et unikt nummer for hvert sitat.

Tema (IdSitatKat)

Hvert sitat er koblet til et eller flere temakategorier. Se Dokumentasjon for nærmere forklaring av temainndelingen.

Følgende kategorier er i bruk: