Literature (B1905_Litteratur)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Litteratur (B1905_Litteratur)

Inneholder opplysninger om litteratur for representanter som har hatt sete på Stortinget f.o.m. 1903 til 1945. Litteratur vil her først og fremst si bøker eller artikler skrevet av eller om representanten.

Personlig identifiseringsnummer (Person)

Unik tallnøkkel som identifiserer stortingsrepresentantene.

Nummer på aktiviteten (Postnummer)

Opprinnelig rekkefølge på aktivitetene fra biografiene.

Type bidrag (type)

Stilling/verv (Stilling)

Tekstfelt med navn på stilling/verv. Inneholder stillingsnavnet slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Sted og institusjon (Institusjon)

Tekstfelt med navn på institusjon/sted slik dette opprinnelig var oppgitt i biografien.

Året aktiviteten startet (Fra_aar)

Fire-siffret årstall.

Året aktiviteten opphørte (Til_aar)

Fire-siffret årstall.

Merknad/tilleggsopplysning (Merknad)

Eventuelle tilleggsopplysninger som hører med i en biografi, men som ikke passer inn i noen av de andre feltene. Kan skrives ut direkte i rapporter (eventuelt i parantes) som en tilleggsopplysning til aktiviteten.

Litteraturkilde (Kilde)

Viser hvilken biografi opplysningene er hentet fra: Haffner eller Lindstøl