Biografier

Erik Mathiassen Enge


Født: 03.03.1852
Død: 26.10.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 1. suppleant Kristians Amt Gaardbruger Venstre
1898-00 1. representant Kristians Amt Gaardbruger, Bankbestyrer Venstre
1900-03 2. representant Kristians Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 2. representant Kristians Amt Gaardbruger, bankbestyrer Venstre
1910-12 1. representant 2. Søndre Gudbrandsdalen Gaardbruker, bankbestyrer Det Frisinnede Venstre
1928-30 1. representant Opland fylke Fhv. Statsråd, gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Toldkomiteen
1898-00 Medlem i Jernbanekomiteen
1900-03 Medlem i Jernbanekomiteen
1904-06 Medlem i Landbrukskomiteen
1910-12 Nestformann i Landbrukskomiteen
Gikk ut for Skoug 21.02.1912.

1928-30 Medlem i Veikomiteen
Erstattet av Skurdal 21.02.-12.03.1928.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Berge 02.02.1910, gikk ut for Hans Hansen 21.02.1912.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Thune i 1912.

Medlem i Angaaende reguleringsloven
Gikk ut for Thune i 1912.

1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon 21.02.-12.06.1928, Skurdal trådte inn i hans sted.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 20.02.1912 - 30.01.1913

Personalia:

Født 03.03.1852, Enge i Østre Gausdal.
Sønn av gårdbruker Mathias Eriksen Enge (1810-1896) og Kristine Gundersdatter Fougner (1820-1901).

Utdanning og yrke:

Elev - Chr. Bruuns folkehøyskole på Vonheim (1871)

Gårdbruker - Enge ???? (fra 1877) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Østre Gausdal herredsstyre
1904-07 medlem Østre Gausdal herredsstyre
1880-1898 medlem Østre Gausdal herredsstyre
1888-1891 ordfører Østre Gausdal herredsstyre
1896-1898 ordfører Østre Gausdal herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Matrikkelkommisjonen av 1910
Medlem - Styret for Norges Banks avdeling, Lillehammer (1897-1926)
Valgmann - Kristians amt (1900)
Medlem - Amtsskolestyret (1901-1905)
Medlem - Hovedstyret for statsbanene (1901-1905)
Valgmann - Kristians amt (1903)
Formann - Amtsskolestyret (1903-1905)
Medlem - Kongedeputasjonen til København (1905)
Medlem - Hovedstyret for statsbanene (1906-1908)
Medlem - Hovedstyret for statsbanene (1910-1927)

Verv i partier:

Formann - Frisindede Venstre
Medlem - Bondepartiets hovedstyre (1921-1927)
Nestformann - Bondepartiets hovedstyre (1921-1927)
Formann - Bondepartiets hovedstyre (1927-1929)

Diverse:

Slektskap: Om hans morbror Chr. Fougner, se Lindstøl s. 261, jfr. nedennevnte Simen Fougner.