Biografier

Birger Braadland


Født: 26.01.1879
Død: 15.01.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 6. representant Østfold fylke Major og skogeier Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1935 og 1936, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg til utlandet.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn i den utvidete komité.

Medlemskap i delegasjoner:

Representant - Norge i Folkeforbundets råd, 1931-1933.
Formann - Norges delegasjon til Folkeforbundets møte i Genéve, 1931.
Formann - Norges delegasjon til Folkeforbundets møte i Genéve, 1932.
Delegert - Norges delegasjon til Folkeforbundets møte, 1934.
Delegert - Ved det interparlamentariske møte i Brussel, 1935.
Medlem - Stortingets Nobelkomite, 1938-1948.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 12.05.1931 - 13.03.1932
Fungerende statsminister 01.02.1932 - 28.02.1932
Fungerende statsminister 10.03.1932 - 13.03.1932
Utenriksminister Utenriksdepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 26.01.1879, Idd.
Sønn av kemner i halden Olaus Olsen Braadland (1834-1897) og Sofie Hansen (1851-1934).

Utdanning og yrke:

Student - Fredrikshalds skole (1897)
Student - Mil. høyskole (1903)

Off. (1900-1919) (avskjed som fastlønnet offiser fra 1. jan. 1919)
Skogeier - Skogeiendommen Torgalsbøen i Idd (1904) (er siden 1910 bosatt på Ør i Idd, som han kjøpte i 1907)
Aspirant - Generalstaben (1905-1906)
Kaptein og kompanisjef (1911)
Adjutant - Hos H. M. Kongen (1915-1918)
Ul. major (1930-1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Idd formannskap
1916-19 medlem Idd formannskap
1919-22 medlem Idd formannskap

Offentlige verv:

Innehatt - Forskjellige andre kommunale verv
Medlem - Hvalrådet
Medlem - Representantskapet for Norges Bank (fra 1936)
Medlem - Representantskapet for Den norske Industribank (fra 1939)
Nestformann - Representantskapet for Norges Bank (fra 1945)

Verv i organisasjoner:

Formann - Østfold Skogselskap
Medlem - Det norske Skogselskaps representantskap (fra 1920)
Medlem - Det norske Skogselskaps styre (1930-1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet for Skogbrand
Medlem - Representantskapet for Saugbrugsforeningen i Halden
Medlem - Direksjonen for A.s Borregaard (fra 1938)
Varaformann - Direksjonen for A.s Borregaard (fra 1938)
Medlem - Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond (fra 1939)

Litteratur:

Utga - "Fra krig til fred" (1945)

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar og bestefar på morssiden, konsul W. Hansen og megler M. Hansen, samt hans morbror, borgermester Aug. Hansen, se Lindstøl s. 342, 339 og 334.