Jul Låg

Denne siden viser opplysninger om Jul Låg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jul Låg
NSD id-nummer: 7323
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for kjemiske jordanalyser til rettledning om gjødsling og kalking i jord- og hagebruk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1962
1980 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 214 Professor 1961
1981 Utvalget for kjemiske jordanalyser til rettledning om gjødsling og kalking i jord- og hagebruk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1962
1981 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 214 Professor 1961