Per Lie

Denne siden viser opplysninger om Per Lie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Lie
NSD id-nummer: 3906
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Administrerende Direktør 1977 1980
1980 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm.Direktør 1981 1981
1981 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1981
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1977 1983
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1981 1984
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1977 1986