Tor Jacob Aabelvik

Denne siden viser opplysninger om Tor Jacob Aabelvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Jacob Aabelvik
NSD id-nummer: 139625
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 fagsjef 01.01.1998 10.01.2005
2005 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 fagsjef 01.01.1998 10.01.2005