Anne Kathrine Slungård

Denne siden viser opplysninger om Anne Kathrine Slungård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Kathrine Slungård
NSD id-nummer: 137344
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret for Selskapet for industrivekst SF - SIVA SF 368 Adm. direktør 01.01.2004 31.12.2005
2004 Styret i Naturskadefondet 368 Adm. direktør 01.01.1996 31.12.2005
2004 Styret for Statskog SF 368 Adm. direktør 01.01.2003 09.01.2008
2004 Kringkastingsrådet Kongen 368 Adm. direktør 01.01.1998 31.12.2005
2005 Styret for Selskapet for industrivekst SF - SIVA SF 368 Adm. direktør 01.01.2004 31.12.2005
2005 Styret i Naturskadefondet 368 Adm. direktør 01.01.1996 31.12.2005
2005 Styret for Statskog SF 368 Adm. direktør 01.01.2003 09.01.2008
2005 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2005 Kringkastingsrådet Kongen 368 Adm. direktør 01.01.1998 31.12.2005
2006 Styret for Statskog SF 368 Adm. direktør 01.01.2003 09.01.2008
2006 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2007 Styret for Statskog SF 368 Adm. direktør 01.01.2003 09.01.2008
2007 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2008 Styret for Statskog SF 368 Adm. direktør 01.01.2003 09.01.2008
2008 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2009 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2010 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2011 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2012 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2012 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019
2013 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 368 markedsdirektør 01.01.2005 31.07.2013
2013 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019
2014 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019
2014 Forbrukerrådets styre Kongen 368 Rådmann i Stjørdal kommune 01.01.2014 01.07.2018
2015 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019
2015 Forbrukerrådets styre Kongen 368 Rådmann i Stjørdal kommune 01.01.2014 01.07.2018
2016 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019
2016 Forbrukerrådets styre Kongen 368 Rådmann i Stjørdal kommune 01.01.2014 01.07.2018
2017 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019
2017 Forbrukerrådets styre Kongen 368 Rådmann i Stjørdal kommune 01.01.2014 01.07.2018
2018 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019
2018 Forbrukerrådets styre Kongen 368 Rådmann i Stjørdal kommune 01.01.2014 01.07.2018
2019 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 368 Adm. direktør 01.01.2012 31.12.2019