Arne Slettebøe

Denne siden viser opplysninger om Arne Slettebøe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Slettebøe
NSD id-nummer: 137321
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2004 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2005 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2005 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2006 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2006 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2007 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2007 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2008 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2008 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2009 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2009 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2010 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2010 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2011 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2011 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2012 Rådet for bygg- og anleggsberedskap Av departement 0 direktør 01.01.1998 01.05.2012
2012 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2013 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2014 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2015 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016
2016 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 direktør 01.01.1996 03.08.2016