Hilde Olsen

Denne siden viser opplysninger om Hilde Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Olsen
NSD id-nummer: 135639
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret i Garantikassen for fiskere 7501 konsulent 01.01.2004 30.09.2006
2004 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2004 Pensjonskommisjonen 7501 konsulent 01.01.2001 05.10.2004
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2005 Styret i Garantikassen for fiskere 7501 konsulent 01.01.2004 30.09.2006
2005 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2005 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2006 Styret i Garantikassen for fiskere 7501 konsulent 01.01.2004 30.09.2006
2006 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2006 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2006 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2007 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2007 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2007 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2008 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2008 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2008 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2009 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2009 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2009 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2010 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2010 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2010 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2011 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2011 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2011 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 7501 konsulent 01.01.2003 13.09.2011
2012 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2012 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2013 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2013 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014
2014 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2014 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 7501 konsulent 01.01.2005 01.07.2014