Tor Kristoffersen

Denne siden viser opplysninger om Tor Kristoffersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Kristoffersen
NSD id-nummer: 133404
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2011 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2012 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2013 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2014 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2015 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2016 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2017 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2018 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020
2019 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 kommersiell leder 01.01.2011 30.04.2020