Maj Hines Grape

Denne siden viser opplysninger om Maj Hines Grape fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Maj Hines Grape
NSD id-nummer: 130792
Fødselsår: 1973
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2014 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.2014 03.08.2016
2015 Banklovkommisjonen Kongen 0 advokat 01.01.2015
2015 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.2014 03.08.2016
2016 Banklovkommisjonen Kongen 0 advokat 01.01.2015
2016 Skatteklagenemnda Av departement 0 advokat 01.01.2016 01.07.2020
2016 Klagenemnda for merverdiavgift Av departement 0 advokat 01.01.2014 03.08.2016
2017 Banklovkommisjonen Kongen 0 advokat 01.01.2015
2017 Skatteklagenemnda Av departement 0 advokat 01.01.2016 01.07.2020
2018 Banklovkommisjonen Kongen 0 advokat 01.01.2015
2018 Skatteklagenemnda Av departement 0 advokat 01.01.2016 01.07.2020
2019 Skatteklagenemnda Av departement 0 advokat 01.01.2016 01.07.2020