Jan M. Leinebø

Denne siden viser opplysninger om Jan M. Leinebø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan M. Leinebø
NSD id-nummer: 106518
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1902 Viseadm. Direktør
2003 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Viseadm. Direktør
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Viseadm. Direktør
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1902 Viseadm. Direktør