Hallvard Berg

Denne siden viser opplysninger om Hallvard Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hallvard Berg
NSD id-nummer: 100661
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2003 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Seksjonssjef
2004 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Seksjonssjef
2005 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2006 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2007 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2008 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2009 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2010 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2011 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2012 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef
2013 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans 301 Seksjonssjef