Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen)
Utvalgsnummer: 7000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Hjemmel:
Opprettet i henhold til kgl.res. av 08.11.91.
Mandat:
1. Komiteen skal fremme forslag til Regjeringen om program for frigjøringsjubileet i 1995 og medvirke ved gjennomføringen av det program som blir fastlagt. 2. Komiteen skal i sitt arbeid ha nær kontakt med berørte organisasjoner og institusjoner
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Statsministerens kontor 11 0 0 0
1993 Statsministerens kontor 11 0 5 209646
1994 Statsministerens kontor 11 0 8 237215
1995 Statsministerens kontor 11 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Leder Dag Berggrav 1 301 Departementsråd I statsråd 1992
1992 Medlem og sekretær Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1992
1992 Medlem og sekretær Erik Sæther 1 301 Forbundssekretæ I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Ekspedisjonssjef I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Geolog I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Underdirektør I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Gunnar Sønsteby 1 301 Direktør I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Ola Berg 1 301 Generalmajor I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Krigspensjonist I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Hans Luihn 1 301 Pensjonist I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 Ekspedisjonssjef I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Redaktør I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Paul Engstad 1 9953 Fhv. Generalsek I statsråd 1992
1993 Leder Dag Berggrav 1 301 Departementsråd I statsråd 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Erik Sæther 1 301 Forbundssekretæ I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Paul Engstad 1 0 Fhv. Generalsek I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Geolog I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Underdirektør I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Gunnar Sønsteby 1 301 Direktør I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Hans Luihn 1 301 Redaktør I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Ola Berg 1 401 Generalmajor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Redaktør I statsråd 1991
1994 Leder Dag Berggrav 1 301 Departementsråd I statsråd 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Paul Engstad 1 Fhv Generalsek I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Geolog I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Gunnar Sønsteby 1 301 Direktør I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Hans Luihn 1 301 Redaktør I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Ola Berg 1 401 Generalmajor I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Redaktør I statsråd 1991
1995 Leder Dag Berggrav 1 301 Pensjonist I statsråd 1991
1995 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Paul Engstad 1 Fhv. Generalsek I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Geolog I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Gunnar Sønsteby 1 301 Direktør I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Hans Luihn 1 301 Redaktør I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Ola Berg 1 401 Generalmajor I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Kirsti Dahn 2 626 Husmor I statsråd 1991
1995 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Redaktør I statsråd 1991