Arbeidsgruppe for utredning av masseundersøkelser

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsgruppe for utredning av masseundersøkelser" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsgruppe for utredning av masseundersøkelser
Utvalgsnummer: 6254000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 08.11.1985 av helsedirektøren
Mandat:
Foreta faglig vurdering av forskjellige sider ved masseundersøkelser med mammografi, og vurdere brukbarheten og nytten av mammografi- screening - også sett i relasjon til andre aktuelle former for masseundersøkelser for tidlig diagnostisering av brystkref
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Sosialdepartementet 8 0 1 0 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 8 0 9 119202 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 8 0 0 0
1988 Sosialdepartementet 8 0 0 0
1989 Sosialdepartementet 8 0 0 0
1990 Sosialdepartementet 8 0 7 0
1991 Sosialdepartementet 8 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Leder Jon B. Reitan 1 231 Overlege Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Steinar Ø. Thoresen 1 217 Ass. Overlege Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Tor P. Drevatne 1 219 Overlege Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Ass. Overlege Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Jon Flatby 1 220 Avdelingssjef Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Steinar Tore Hagen 1 220 Overlege Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Eli Marie Sager 2 301 Ass. Overlege Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 301 Spesiallege Av andre 1985
1986 Leder Jon B. Reitan 1 231 Overlege Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Steinar Ø. Thoresen 1 217 Ass. Overlege Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Tor P. Drevatne 1 219 Overlege Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Ass. Overlege Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Jon Flatby 1 220 Avdelingssjef Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Steinar Tore Hagen 1 220 Overlege Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Eli Marie Sager 2 301 Ass. Overlege Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 301 Spesiallege Av andre 1985
1987 Leder Jon B. Reitan 1 231 Overlege Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Steinar Ø. Thoresen 1 217 Ass. Overlege Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Tor P. Drevatne 1 219 Overlege Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Ass. Overlege Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Jon Flatby 1 220 Avdelingssjef Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Steinar Tore Hagen 1 220 Overlege Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Eli Marie Sager 2 301 Ass. Overlege Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 301 Spesiallege Av andre 1985
1988 Leder Tore Teigen 1 231 Overlege Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Steinar Ø. Thoresen 1 217 Ass. Overlege Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Odd Foss 1 219 Overlege Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Ass. Overlege Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Synøve Hammer 2 220 Avdelingssjef Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Steinar Tore Hagen 1 220 Overlege Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Eli Marie Sager 2 301 Ass. Overlege Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 301 Fylkeslege Av andre 1985
1989 Leder Jon B. Reitan 1 231 Overlege Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Steinar Ø. Thoresen 1 217 Ass. Overlege Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 219 Fylkeslege Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Tor P. Drevatne 1 219 Overlege Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Ass. Overlege Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Jon Flatby 1 220 Avdelingssjef Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Steinar Tore Hagen 1 220 Overlege Av andre 1985
1989 Vanlig medlem Eli Marie Sager 2 301 Ass. Overlege Av andre 1985
1990 Leder Jon B. Reitan 1 301 Overlege Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Steinar Ø. Thoresen 1 217 Ass. Overlege Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 219 Fylkeslege Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Tor P. Drevatne 1 219 Overlege Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Ass. Overlege Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Jon Flatby 1 220 Avdelingssjef Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Steinar Tore Hagen 1 220 Overlege Av andre 1985
1990 Vanlig medlem Eli Marie Sager 2 301 Ass. Overlege Av andre 1985
1991 Leder Jon B. Reitan 1 301 Overlege Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Steinar Ø. Thoresen 1 217 Ass. Overl Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Anne Berit Gunbjørud 2 219 Fylkeslege Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Tor P. Drevatne 1 219 Overlege Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Rolf Kåresen 1 220 Ass. Overl Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Jon Flatby 1 220 Avdelingss Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Steinar Tore Hagen 1 220 Overlege Av andre 1985
1991 Vanlig medlem Eli Marie Sager 2 301 Ass. Overl Av andre 1985